Les reglement

Lesreglement tennis-en Padelschool ProActief

 1. Aanmeldingen voor les worden in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier bij tennis-en Padelschool ProActief is binnengekomen.
 2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 3. Tennis- en Padelschool ProActief houdt zich het recht voor om de duur van de cursus of het cursusgeld in overleg aan te passen.
 4. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 5. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk/mail en tot maximaal 1 week voor aanvang van de cursus. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 6. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 7. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen plaatsvinden als wij voor u een vervanger voor de door de u gereserveerde cursusplaats kunnen vinden. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met Tennis- en Padelschool ProActief wordt hier echter wel een poging toe gedaan mits 24 uur van tevoren afgezegd. Er is ook de mogelijkheid om in overleg een vervanger te sturen.
 8. Het volledige cursusgeld dient, tenzij anders vermeld op de bevestiging, voor aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van en ten name van Tennis- en Padelschool ProActief.
 9. Indien het cursusgeld niet of niet tijdig door Tennis- en Padelschool ProActief is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist.
 10. Bij verzoeken betreffende een bepaalde leraar, lesdag en lestijd wordt er door tennis- en Padelschool ProActief naar gestreefd dit te realiseren. Een garantie kan tennis-en Padelschool ProActief  echter niet geven.
 11. Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met elke tennisleraar die door tennis- en Padelschool ProActief wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 12. Bij regen / sneeuw beslist de trainer (in overleg met de baancommissie)  of er wel/niet gelest kan worden, er word er  max. 1 regen/sneeuw lessen ingehaald in het winter seizoen, in de zomer worden er géén lessen ingehaald! (tenzij anders afgesproken met cursist en/of vereniging)
 13. Een tennis/Padel-lesuur bedraagt 60 minuten en is inclusief 10 minuten inspeeltijd, zonder begeleiding.
 14. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. Tennis-en Padelschool ProActief en de daaraan verbonden leraren/trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan of daaruit voortvloeiende schade.
 15. Tennis-en Padelschool ProActief werkt alleen met gediplomeerde leraren/trainers (A/B), en/of leraren die in bezit zijn van S-licentie of in opleiding zijn voor lera(a)r(es) bij de K.N.L.T.B.
 16. Voor vragen of eventuele klachten tijdens de les kunt u terecht bij Tennis-en Padelschool ProActief.
 17. Door Covid ’19 uitvallende maatregelen die zijn besloten volgens Ministerie van Volksgezondheid en Sport of andere instanties, zoals het sluiten van locaties, binnen en of buitenbanen kunnen de lessen niet worden ingehaald! Wel proberen we als tennisschool te streven naar zoveel mogelijk inhaal mogelijkheden.
 18. Dit lesregelement is per januari  2023 aangepast!
 19. Type fouten onder voorbehoud.

Verstuurd

Je inschrijf formulier is verstuurd